Vores skilte din sikkerhed
our signs your safety
Kurv
0,00 DKK

Materialeguide over sikkerhedsskilte materialer 

Er du i tvivl om hvilket materiale du skal bruge? Her finder du en hjælp til at vælge korrekt materiale.

Selvklæbende vinyl

Selvklæbende vinyl (V)

Papirstyndt selvklæbende vinyl, som er permanent klæbende.
Velegnet til indendørs og udendørs montering på en rengjort, plan overflade.
Fungerer som et klistermærke.

Selvklæbende vinyl

Hi Tac folie (MPI2006)

Folie med ekstra stærk klæbeevne. Kan monteres på forskellige overflader som kurvede og ru overflade. Folien bliver leveret med en ekstra stærk overflade, som kan tåle mere ved hård behandling fra olie, rengøring og generelt slitage.

Efterlysende selvklæbende vinyl (PV)

0,2 mm efterlysende ”selvlysende” selvklæbende vinyl. 
Efterlysende vinyl er fremstillet efter standard DIN 67 510.
Velegnet til ude og indendørs montering på en rengjort, plan overflade.

Polystyren plast (P)

1 mm. polystyren plast. 
Velegnet til indendørs montering. 
Monteres mod en væg eller andet plant underlag.
Kan monteres med dobbeltklæbende tape eller kan leveres med 4 x 3,5 mm. huller til montering. 

Efterlysende plast (PR)

1 mm. efterlysende ”selvlysende” plast. 
Efterlysende plast er fremstillet efter standard DIN 67 510. 
Monteres mod en væg eller andet plant underlag. 
Kan monteres med dobbeltklæbende tape eller med silikone.

Maskin etiketter  (ME)

Etiketter med ekstra stærk holdbarhed.
Etiketterne er forsynet med en ekstra stærk overflade der bedre kan modstå hårdhændet behandling fra olie, rengøring og almindelig slid.

Aluminium (A)

0,7 el. 2 mm. enkeltsidet skilte i polyester lakeret aluminium. 
Velegnet til udendørs montering mod en væg eller andet plant underlag.
Kan monteres med dobbeltklæbende tape eller kan leveres med 4 x 3,5 mm. huller til montering. 

Refleks aluminium (RA)

0,7 mm. aluminium monteret med refleks folie. 
Velegnet til udendørs montering mod en væg eller andet plant underlag.
Kan monteres med dobbeltklæbende tape eller kan leveres med 4 x 3,5 mm. huller til montering.

Efterlysende aluminium (PA)

0,7 mm. aluminium, påtrykt efterlysende ”selvlysende” farve. 
Velegnet til udendørs montering. 
Monteres mod en væg eller andet plant underlag og kan monteres med dobbeltklæbende tape eller kan leveres med 4 x 3,5 mm. huller til montering.

3mm Dibond (D3)

Mix af aluminium overflade og polyethylen indre.
Let, robust og korrosionsbestandigt materiale, som er velegnet til udendørs og indendørs montering mod en væg eller andet plant underlag og kan leveres med 4 x 3,5 mm. huller.

Overview of safety sign materials 

In doubt of which material to choose? This guide will help you choose the rigth material for your sign.

Selvklæbende vinyl

Adhesive vinyl (V)

Paper-thin adhesive vinyl, which are permanent adhesive.
Suitable for both indoor and outdoor use, placed on a clean and flat surface.
Acts like a sticker.

Selvklæbende vinyl

Hi Tac labels (MPI2006)

Labels with extra strong adhesive. Can be mounted on various surfaces e.g. curve and rough surfaces. The labels are provided with an extra strong surface which better resists hard treatment from oil, cleaning and general wear.

Photoluminescent vinyl (PV)

0,2 mm photoluminescent “glowing” adhesive vinyl.
Photoluminescent vinyl is produced after the standard DIN 67 510.
Suitable for both indoor and outdoor use, placed on a clean and flat surface.

Polystyrene Rigid Plast (P)

1 mm polystyrene rigid plast.
Suitable for indoor use.
Placed on walls or another plan surface.
Can be mounted with double-sided tape or can be delivered with 4x3,5mm holes for mounting.

Photoluminescent Rigid Plast (PR)

1 mm photoluminescent “glowing” rigid plast.
Photoluminescent rigid plast is produced after the standard DIN 67510.
Can be mounted with double-sided tape or with silicone.

Machine stickers (ME)

Labels with extra strong durability.
The labels are provided with an extra strong surface which better resists hard treatment from oil, cleaning and general wear.

Aluminium (A)

Single side signs produced in 0,7 or 2 mm polyester lacquered aluminum. Suitable for mounting outdoor on a wall or another flat surface. To be mounted with double sided tape or 4 x 3,5 mm holes for screw mounting.

Reflective aluminium (RA)

0,7 mm aluminum mounted with reflective foil. Suitable for mounting outdoor on a wall or another flat surface. To be mounted with double sided tape or 4 x 3,5 mm holes for screw mounting.

Photoluminescent aluminium (PA)

0,7 mm aluminum printed with photoluminescent “luminescent” color. Suitable for mounting outdoor on a wall or another flat surface. To be mounted with double sided tape or 4 x 3,5 mm holes for screw mounting.

3mm Dibond (D3)

A mix of an aluminum surface with a core of polyethylene. A light, robust and corrosion resistant material suitable for mounting in - and outdoor on a wall or another flat surface. To be delivered with 4 x 3,5 mm holes for screw mounting.