Denne hjemmeside bruger cookies
JO Safety´s bruger cookies til at forbedre din oplevelse og samle viden om besøg og adfærd. Disse cookies bruges også til at huske dine valg og indtastninger for at gøre det nemmere at bruge vores digitale services. Du kan læse mere i vores Cookiepolitik, hvor du også har mulighed for at trække dit samtykke tilbage.

Ring
JO Safety slogan vores skilte din sikkerhed
Søg i mere end 7000 produkter
 
0
0,00 Kr.

Bygningsreglementets (BR18) brandskilte sortiment

Væsentligt i BR18 er at skilte, som opsættes af hensyn til redningsberedskabets indsats, skal være holdbare, tydelige og reflekterende. Reflekterende skilte sikrer, at indsatspersonel i mørke områder hurtigt kan identificere skilte ved brug af lygter. Holdbarheden skal sikre, at skiltene er velegnede, solide og fastgjorte i forhold til deres placering. Frit hængende skilte skal udføres plane i metal, mens skilte, der fastgøres på faste enheder som væg, metalbeklædning og lignende, kan udføres i holdbart materiale, f.eks. plast eller som klistermærker, forudsat at de er vejrbestandige og holdbare i forhold til miljøet som de opsættes i.

  • Galleri
  • Liste
   

Hvilke specielle designkrav er der til BR18 skilte?

Skilte- og bogstavstørrelsen afhænger af den aktuelle funktion og placering. Den generelle retningslinje for størrelsen er en skiltehøjde på mindst 105 mm, en bogstavhøjde på mindst 50 mm for hovedtekst og 30 mm for supplerende tekst. For specifikke skilte kan dog være angivet andre hovedmål. Markeringen/skiltningen skal være udført i overensstemmelse med anvisningerne i: • Arbejdstilsynets Bekendtgørelsen nr. 518 af 17. juni 1994 med senere ændringer om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning. • DS/EN ISO 7010 Grafiske Symboler – Sikkerhedsfarver og sikkerhedsskilte – Registrerede sikkerhedsskilte.

Hvor skal BR18 brandskilte bruges?

BR18 specificerer at for alle brandtekniske installationer, der har betydning for redningsberedskabets rednings- og slukningsmuligheder, er der krav om, at installationerne skal være tydeligt markerede, jf. BR18, § 127. Herudover skal visse andre brandtekniske installationer tydeligt markeres. Øvrige brandtekniske aspekter kan være markeret eller skiltet. Markering af brandmæssige aspekter bør udføres ensartet, hvor dette afsnit giver de overordnede retningslinjer herfor. Detaljeret beskrivelse og størrelse af de enkelte markeringer/skiltning er angivet i afsnittene for de aktuelle emner.

Hvordan skal der skiltes?

Nogle tekniske installationer kan skiltes med et piktogram alene, idet piktogrammer normalt er hurtigere og nemmere at forstå end tekst f.eks. følgende: • Nøglebokse • Fastmonteret stige for adgang til tag • Brandmandselevator.