Denne hjemmeside bruger cookies
JO Safety´s bruger cookies til at forbedre din oplevelse og samle viden om besøg og adfærd. Disse cookies bruges også til at huske dine valg og indtastninger for at gøre det nemmere at bruge vores digitale services. Du kan læse mere i vores Cookiepolitik, hvor du også har mulighed for at trække dit samtykke tilbage.

Ring
JO Safety slogan vores skilte din sikkerhed
Søg i mere end 7000 produkter
 
0
0,00 Kr.

BR18 Brandskilte

BR18 brand skilte er afgørende for en sikker og rettidig indsats fra redningsberedskabet ved et udbrud af brand. Skiltene skal være holdbare, tydelige og refleksive for at sikre en optimal indsats, også i mørke områder. Reflekterende skilte er særligt vigtige for at sikre hurtig identifikation af skiltene ved brug af lygter. Korrekt markering af brandtekniske installationer er også et krav for at sikre optimal sikkerhed. Skiltene skal være i overensstemmelse med Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 518 af 17. juni 1994 samt DS/EN ISO 7010. Skiltningens størrelse afhænger af deres funktion og placering, og skiltehøjde og bogstavstørrelse er styret af vejledningerne. I denne sammenhæng er det afgørende at have ensartet skiltning for alle relevante installationer, som er tydeligt markerede. JO Safety tilbyder et bredt sortiment af BR18 brand skilte til enhver situation og installation.

  • Galleri
  • Liste
   

Designkrav til BR18 brand skilte

Som specialister i sikkerhedsskilte er vi hos JO Safety opmærksomme på de specifikke krav til design og udformning af skilte i henhold til Bygningsreglementet for 2018 (BR18). Når det gælder BR18 brand skilte, er det afgørende, at skiltene er holdbare, tydelige og reflekterende for at sikre, at redningspersonalet kan identificere dem selv under vanskelige forhold. Derfor skal frithængende skilte udføres plane i metal, mens skilte, der skal fastgøres på vægge, metalbeklædning og andet, kan fremstilles i holdbare materialer, såsom plastik eller som vejrbestandige klistermærker. Når det kommer til størrelsen på skiltene, skal der anvendes en højde på mindst 105 mm og en bogstavhøjde på mindst 50 mm for hovedteksten og 30 mm for supplerende tekst. Men det skal tages i betragtning, at skiltets størrelse og bogstavhøjde afhænger af deres funktion og placering. For specifikke skilte kan der være angivet andre hovedmål. 
 

BR18 brand regler

Det er vigtigt at bemærke, at brugen af sikkerhedsskilte skal overholde anvisningerne i Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 518 af 17. juni 1994 med senere ændringer om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning. Brandtekniske installationer, der har afgørende betydning for redningsberedskabets muligheder for at slukke branden, skal være tydeligt markerede ifølge reglementet. Andre brandtekniske installationer skal også tydeligt markeres, mens andre brandtekniske aspekter kan skiltes efter behov. JO Safety er ekspert i design og fremstilling af sikkerhedsskilte og kan rådgive om overholdelse af ​​BR18-brandreglerne. Husk også at det er vigtigt at der er BR18 flugtveje.

Anvendelse af BR18 brand skilte

BR18 brand skilte er essentielle for redningsberedskabets indsats i tilfælde af en brand. Ifølge BR18 skal alle brandtekniske installationer, der har betydning for redningsberedskabets rednings- og slukningsmuligheder, være tydeligt markerede. Dette gælder også for visse andre brandtekniske installationer. Det er derfor vigtigt at have korrekt skiltning på de installationer, der er relevante for brandberedskabets redning og slukningsprocedure. Det er dog ikke kun vigtigt at have skiltning på de brandtekniske installationer, men også at skiltningen er ensartet og udført i overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser. En ensartet skiltning gør det nemmere for brandberedskabet at navigere og handle hurtigt i stressede situationer. Alt i alt er BR18 brand skilte en vigtig faktor for brandberedskabets succes i tilfælde af en brand. Skiltning skal være tydelig, ensartet og udført i overensstemmelse med regler og bestemmelser for at give det bedst mulige udgangspunkt for redningsberedskabets arbejde.
 

Implementering af BR18 brand skilte

Når det kommer til BR18 brand skilte, er det afgørende at sikre, at skilterne er holdbare, tydelige og reflekterende for at lette redningsberedskabets indsats. Reflekterende skilte sikrer hurtig identifikation under mørke forhold med lygter, mens holdbarheden sikrer, at skiltene er solide og fastgjorte på deres placering. Skiltene skal udføres i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 518 af 17. juni 1994. For tekniske installationer kan piktogrammer anvendes for hurtigere og nemmere forståelse. Det er vigtigt at følge de specifikke anvisninger til opsætning af skilte, inklusive frit hængende skilte i metal og skilte fastgjort på faste enheder som vægge eller metalbeklædninger. Det er desuden påkrævet at markere alle brandtekniske installationer, der har betydning for flugtveje og rednings- og slukningsmuligheder.
 

Lad JO Safety hjælpe dig!

BR18 brand skilte er afgørende for redningsberedskabets hurtige og effektive indsats i tilfælde af brand. Kravene til skiltenes design er strenge, og de skal være holdbare, tydelige og reflekterende for at sikre redningspersonalets sikkerhed. Skiltenes størrelse og markering skal overholde DS/EN ISO 7010 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 518 af 17. juni 1994. Markeringen er påkrævet for alle brandtekniske installationer og visse andre brandtekniske aspekter. JO Safety tilbyder brandsikringstjenester og -produkter, der opfylder BR18 kravene. Investering i korrekt skiltning og brandsikring er en vigtig investering i sikkerheden for både mennesker og ejendom. Kontakt JO Safety i dag for at opgradere til korrekt BR18 brandskiltning og brandsikring.