Vores skilte din sikkerhed
Kurv
0,00 DKK
Danske sikkerhedsskilte der efterlever ISO7010 standardens farver, størrelser og symboler.
Sikkerhedsskilte er et lovkrav på alle arbejdspladser, hvor der er en sikkerhedsrisiko forbundet med arbejdet eller behov for at skilte med nærmeste flugtvej. 


Danske og internationale sikkerhedsskilte

JO Safety A/S´ sikkerhedsskilte følger retningslinjer for sikkerhedsskilte produkter, opsat af Dansk Standard, Arbejdstilsynet, samt følger designkriterier sat af de internationale standarder ISO 7010 / ISO 3864. Du kan nedenfor bestille et stort udvalg af disse sikkerhedsskilte, herunder advarselsskilte, brandskilte, flugtvejsskilte og henvisningsskilte, påbudsskilte, forbudsskilte og hjertestarterskilte. 

 

Internationalt forståelige sikkerhedsskilte reder liv

Et godt sikkerhedsskilt er letforståeligt, også selvom man ikke kan læse, så det kan bruges internationalt. 

Hvad er DS/EN ISO 7010?

ISO (International Organization for Standardization) 7010 foreskriver form, farve og grafisk symbol, der kræves på sikkerhedsskilt. Fælles symboler (eller piktogrammer) blev indført og testet i alle europæiske lande for at sikre, at symbolerne blev let forstået og anerkendt. DS/EN ISO 7010 skilte bygger på designprincipper fastsat i ISO 3864-1 for form og farve, og i ISO 3864-2 for design af grafiske symboler til sikkerhedsskilte. I designet af nye sikkerhedskilte følges disse samme principper, og dermed sikres at nye sikkerhedsskilte ikke kun er afgrænset til det danske marked, men kan forstås på tværs af de europæiske grænse.
 

Hvorfor blev DS/EN ISO 7010 introduceret?

På grund af det øgede antal ikke-indfødte arbejdstagere i hvert europæisk land blev tekstbaserede sikkerhedsinstruktioner ikke længere anset for at være tilstrækkelige. Dette fremhævede de samme problemer for dem med dårlig syn, læsevanskeligheder og andre handicap, Faren for arbejdstagernes sikkerhed blev meget mere tydelig.
 

Er mine gamle sikkerhedsskilte stadig lovlige?

Sikkerhedsskilte produceret ud fra den gamle DS 734-2 er ikke ulovlige at have hængende, det anbefales at skifte til den nye standard DS/EN ISO 7010, i det denne er en fælleseuropæisk standard for sikkerhedsskiltes design, herunder form, farve og piktogram. Standarden sikrer ensartet skiltning, som forstås af alle uanset sprogkundskaber, det mindsker risikoen for personskade, sundhedsfare og miljøforurening på arbejdspladser og i organisationer
 

Vores skiltesortiment følger DS/EN ISO 7010

DS/EN ISO 7010 sikkerhedsskilte erstatter den gamle DS 734-2. DS/EN ISO 7010 inkluderer et standardiseret og internationalt godkendt sortiment af sikkerhedsskilte inden for kategorierne; brand, forbuds-, advarsels-, påbuds-, flugtvejs- og henvisningsskilte.