Denne hjemmeside bruger cookies
JO Safety´s bruger cookies til at forbedre din oplevelse og samle viden om besøg og adfærd. Disse cookies bruges også til at huske dine valg og indtastninger for at gøre det nemmere at bruge vores digitale services. Du kan læse mere i vores Cookiepolitik, hvor du også har mulighed for at trække dit samtykke tilbage.

Ring
JO Safety slogan vores skilte din sikkerhed
Søg i mere end 7000 produkter
 
0
0,00 DKK

Flugtvejsskilte og henvisningsskilte redder liv

Loven kræver flugtvejsskilte i offentlige bygninger og på private/offentlige arbejdspladser, når den nærmeste flugtvej ikke er åbenlys. Mange af vores flugtvejsskilte og henvisningsskilte er efterlysende også kaldet selvlysende, så de kan ses i flere timer, efter at lyset er slukket. Det sikrer, at alle kan finde den hurtigste vej til flugtvej eller nødudstyr, også hvis strømmen svigter. Vi ser alle flugtvejsskilte og henvisningsskilte hver dag uden at tænke nærmere over det – men når ulykken er ude, er de altafgørende.

Med vores flugtvejsskilt og henvisningsskilte, som følger ISO 7010 og Arbejdstilsynets krav, kan man vise tydeligt hvor man skal finde det rette udstyr eller den rette flugtvej.

 • Galleri
 • Liste
   

Hvad er flugtveje? 

Flugtvejsskilte, henvisningsskilte, nødudgangsskilte og flugtvejsskiltEn flugtvej er normalt defineret som værende gange, gangarealer og trapper, der kan bringe personer ud til et sikkert område. Nødudgange og flugtveje kan være de udgange man bruger normalt til dagligt, eller som udelukkende er dedikeret til formålet. 


Hvilke krav er der til flugtveje og nødudgange? 

 • Så man kan færdes sikkert, skal flugtveje være frie og ryddelige i hele deres bredde og være oplyst.
 • Flugtvejsdøre må ikke blokeres af affald, inventar, tekniske hjælpemidler og varer mm. 
 • Sæt tydelige skilte op, marker flugtveje og nødudgange – vær opmærksom på ikke at dække flugtvejsskilte til med pynt og andet. 
 • Hæng eventuelt en oversigt over nødudgange og flugtveje op et synligt sted.
 • Døre der bruges til flugtveje skal kunne åbnes udad og betjenes uden brug af nøgle. 
 • Fra salgsarealer skal gangarealer til flugtveje være frie i mindst 1,3 meter af bredden (for salgslokaler fra før 1977 er kravet for bredden 1,2 meter). 
 • Selvlukkende branddøre må kun stå åbne, hvis de har lovligt installerede automatiske branddørlukningsanlæg og lukkemekanismen på døre må ikke kunne sættes ud af funktion, f.eks. ved brug af en kile. 
 • En flugtvej skal være oplyst og vær her især opmærksom på, at der kan være krav til flugtvejsbelysning (jf. byggetilladelsen). 
 • Er der installeret rulledøre, skydedøre, svingdøre o.lign., som indgår i flugtvejen, skal disse tillade fri passage. 
 • Alle skal være instrueret i, hvor flugtveje og nødudgange er placeret, samt hvorledes disse betjenes.


Flugtvejsskilte kan redde liv

Et flugtvejsskilt viser vej til nærmeste flugtvej, så alle i bygningen kommer hurtigt ud i en faresituation. Hvis der er mange udgange i en bygning, skal der derfor opsættes flere skilte. Loven kræver flugtvejsskilte i offentlige bygninger og på private og offentlige arbejdspladser, når ikke den nærmeste flugtvej er helt åbenlys.
 
Skiltets piktogram af en flygtende mand kan let forstås internationalt. Du kan derfor også anvende skiltene, hvis du driver en virksomhed eller institution i udlandet.

Henvisningsskilte begrænser skaden

Henvisningsskilte viser vej til nødudstyr, sikringsrum, forbindingskasse, nødbåre, nødbruser eller andet udstyr, som er vigtigt i en kritisk situation.
 
Der er ingen tid at spilde, når en ulykke sker. Det kan gøre en stor forskel for den ramtes liv og førlighed, om førstehjælpen går i gang efter 30 sekunder eller 2 minutter.

Placer skilte korrekt

Et skilt skal ophænges i øjenhøjde, så det er synligt fra alle vinkler, idet der tages højde for blinde vinkler ved valg af placering. Det er vigtigt at være opmærksom på, at skilte på døre kun kan ses ved åben dør.
Skiltene skal placeres på godt belyste steder, hvor de er lette at komme til. Desuden skal de nedtages, hvis de ikke mere er relevante.
 

Hvor finder du mere viden? 

Du anbefales at tjekke op på regler om flugtveje, nødudgange og evakueringsplaner og at holde sig ajour ved hjælp af de lokale brandmyndigheder vejledninger, bygningsreglementet og Arbejdstilsynet. Er du i tvivl om fortolkningen af lovgivningen, anbefales det at tage kontakt til brandmyndighederne eller Arbejdstilsynet direkte. 
 

Hvad kan jeg gøre for at højne sikkerheden yderligere? 

Du kan f.eks. markere med et malet felt eller areal på gulvet, at der ikke må stå ting og sager foran døre og vinduer, der skal fungere som flugtveje og nødudgange. Se vores løsninger til opmærkning her "Markeringsspray til opmærkning af arealer udendørs og indendørs".