Vores skilte din sikkerhed
our signs your safety
Kurv
0,00 DKK

Do not stack etiketter - 250 stk. rulle - Selvklæbende vinyl - (A7) 105 x 74 mm

Varenummer: 132718

  • 199,00 
    DKK
     Ekskl. moms(248,75 inkl. moms) 
    Ved køb af 1 
     


Antal
Køb

Specifikationer: Do not Stack "må ikke stables" etikette

Type Fareseddel / shipping label
Størrelse (A7) 105 x 74 mm
Materiale Selvklæbende vinyl
Enhed 250 stk. rulle
Tekst DO NOT STACK
Farve Hvid baggrund, sort tekst, rød forbudscirkel.

Do not stack " må ikke stables" faresedler

Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR) specificerer at kolli og urensede, tomme emballager, herunder storemballager og IBC´s, der er forsynet med fareseddel nr. 6.1 eller 6.2, eller som er forsynet med fareseddel nr. 9 og indeholder gods påskrevet UN 2212, 2315, 2590 3151, 3152 eller UN 3245, ikke må stables oven på eller anbringes i umiddelbar nærhed af kolli, der vides at indeholde fødevarer, andre næringsmidler eller foderstoffer, hverken på køretøjer, i containere eller på steder, hvor der foretages af og pålæsning eller omladning. Jf. 7.5.4 Forholdsregler i forbindelse med fødevarer, andre næringsmidler og foderstoffer. 

Ydermere beskriver 7.5.7.2 Håndtering og stuvning at kolli må ikke stables, medmindre de er konstrueret dertil. Ved pålæsning af kolli af forskellig konstruktion, der er beregnet til stabling, skal der tages hensyn til, om de kan stables sammen. Om nødvendigt skal det ved hjælp af lastbærende anordninger sikres, at stablede kolli ikke kan beskadige kolliet nedenunder.