Vores skilte din sikkerhed
our signs your safety
Kurv
0,00 DKK

CE-mærker, firkantede etiketter

Varenummer: CE maerkning

 • 20,00 
  DKK
   Ekskl. moms(25,00 inkl. moms) 
  Ved køb af 1 ark
   

 • Vælg Størrelse:

  Antal
  Køb

  CE-mærkning, firkantede

  Antal:  10 stk. etiketter på ark
  Materiale: Selvklæbende vinyl

  JO Safetys firkantede CE-mærker er af høj kvalitet, hvilket sikre gode selvklæbende egenskaber på mange forskellige typer af materialer. 
  CE-mærkerne lever op til EU’s-lovkrav omkring udformning, farve og størrelse. 

  Brug for specialdesignede CE-mærker, kontakt JO-Kundeservice!

  Information om CE-mærkning

  JO Safety producerer og sælger de EU-lovpligtige CE-mærker, der bruges til at bevise, at dit produkt er blevet vurderet og opfylder EU’s bestemmelser om sikkerhed, sundhed og miljøbeskyttelse.

  CE-mærkning er en nøgleindikator for et produkts overholdelse af EU-lovgivningen og muliggør varers fri bevægelighed på det europæiske marked. Det betyder at når en producent CE-mærker et produkt, erklærer han på eget ansvar, at produktet er i overensstemmelse med alle lovkrav for CE-mærkning, og han garanterer, at det pågældende produkt må sælges i hele det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS, EU’s 27 medlemsstater og EFTA-landene Island, Norge og Liechtenstein) samt Tyrkiet. Dette gælder også for produkter, der er produceret i tredjelande, og som sælges inden for EØS og i Tyrkiet. Det er imidlertid ikke alle produkter, der skal være CE-mærket.

  Kun produktkategorier omfattet af særdirektiver for CE-mærkning skal CE-mærkes. Det drejer sig blandt andet om markedsføring og salg af:
  • Lejetøj
  • Maskiner
  • Elektriske apparater
  • Medicinske produkter
   
  Selve CE-mærkning betyder ikke, at produktet er produceret inden for EØS, men angiver blot, at produktet er blevet vurderet, inden det er blevet sendt på markedet, og således opfylder det lovkravene for at blive solgt (fx harmoniseret sikkerhedsniveau). Det betyder, at producenten har sikret sig, at produktet opfylder alle relevante og væsentlige krav i det eller de pågældende direktiv(er) (fx sundheds- og sikkerhedskrav) – eller at det er blevet undersøgt af et dertil bemyndiget organ til vurdering af overensstemmelse, hvis dette kræves ifølge direktivet/direktiverne.  Producenten er ansvarlig for at udføre:

  • Vurdering af overensstemmelse med lovgivningen.
  • Udarbejde den tekniske beskrivelse.
  • Udstede EF-erklæring om overensstemmelse.
  • Påsætte varen CE-mærket.
  Distributørerne skal kontrollere, at både CE-mærkningen og den nødvendige supplerende dokumentation er til stede. Hvis varen importeres fra tredjeland, skal importøren sikre sig, at producenten uden for EU har foretaget de nødvendige trin i CE-mærkningsprocessen, jf. nedenfor, og at dokumentation på anmodning kan fremlægges, inden produktet kan markedsføres og sælges på det europæiske marked.